Sofer autobuz

CONDIŢII MINIME DE PARTICIPARE:

 •  permis categoria D si atestat transport persoane
 • 8 clase
 • apt medical și psihologic

Oferim :

 • Motivare financiară, inclusiv tichete masă;
 • Stabilitatea locului de muncă;
 • Sprijin în diverse situații sau evenimente de viață

Criteriile de selecţie sunt:

 • cunoştinţe specifice activităţii;
 • abilităţi de organizare şi planificare a activităţii personale;
 • disponibilitate pentru lucrul în echipă;
 • punctualitate, spirit de ordine şi disciplină;
 • experienţă în domeniu;
 • alte aptitudini : acurateţe, îndemînare, operativitate;
 • motivaţia candidatului.

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine CV, actele de stare civilă şi studii, certificat calificare şi cazier judiciar.

Relaţii suplimentare se pot obţine pe adresa de e-mail: contact@turesita.ro